Vijesti iz BiH

Danas o Prijedlogu zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2011. godine

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za danas u Sarajevu trebalo da u prvom čitanju razmatra Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2011. godine, koji je ranije usvojio Zastupnički dom.

Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj PSBiH je jučer podržala principe predloženog zakona. Prijedlog zakona, između ostalog, predviđa da građani BiH mogu, ali i ne moraju da se izjasne o nacionalnoj/etničkoj i vjerskoj pripadnosti. Definirano je i to da će primjena podataka o etničkoj strukturi stanovništva prema popisu stanovništva iz 1991. godine važiti i nakon okončanja ovog popisa za formiranje vlasti na svim razinama u BiH sve do potpunog provođenja Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. U prvom čitanju bi, između ostalog, danas bi trebao biti razmatran i Prijedlog okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kao i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend