Vijesti iz BiH

Četvero od petero mladih ljudi zauvijek napustilo BiH

Federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović danas je u Sarajevu otvorila dvodnevnu konferenciju „Dijalog o jačanju omladinskog sektora u FBiH“, na kojoj će se okupiti predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti te službenici za mlade iz općina i županija u Federaciji BiH.

– Konferencija će imati jake poruke o tome što je to što mlade opterećuje i što im treba, kako bi omogućili da život mladih u Federaciji BiH zauzme ono mjesto koje mu pripada, izjavila je Dujmović.

Smatra kako treba jačati sektor za mlade, utemeljen u  Federalnom ministarstvu kulture i sporta i to kroz ljudske resurse i druge načine omogućavajući što bolji i kvalitetniji rad.

Ministarstvo je udvostručilo sredstva koja pripadaju sektoru za mlade, te iznose oko 400.000 KM.

– Ne mogu reći da sam zadovoljna tim sredstvima jer sigurno nisu dostatna, koja omogućavaju sve ono što kanimo uraditi. Trenutno najveći problem mladih je socijalna nesigurnost kada je u pitanju nemogućnost njihovog adekvatnog zapošljavanja. Vlada je svojim programom kroz Reformsku agendu zacrtala da će se omogućiti i dati poticaj za segment mladih, dodala je Dujmović.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom projekta „Dijalog za budućnost“, koji zajednički provode UNDP, UNICEF i UNESCO uz stručnu i tehničku pomoć Instituta za razvoj mladih KULT.

– Za nas je jako važno uključiti mlade u definiranje njihove budućnosti u BiH. Iako je ovaj projekt iniciran u suradnji s Predsjedništvom BiH suradnju smo proširili na sve razine vlasti, kazala je zamjenica rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Zahira Virani.

Naglasila je kako se mladi u BiH suočavanju s mnogim problemima od kojih je najveći – najveća stopa nezaposlenosti u Europi.

Izvršni direktor Instituta ta razvoj mladih KULT Jasmin Bešić istaknuo je da je konferencija organizirana jer su mladi nezadovoljni životom u BiH.

– To, pored nezaposlenosti, pokazuje i sve veći odlazak mladih iz naše zemlje. Pitamo se je li to jedini cilj ovoga društva – da mladi traže samo odlazak iz zemlje. Istraživanja pokazuju da je četvero od petero mladih ljudi zauvijek napustilo BiH, rekao je predstavnik Vijeća mladih FBiH Mato Lončar, dodajući da kod mladih postoji velika doza razočarenja u sustav države.

Krajem prošle godine utemeljeno je Vijeće mladih FBiH, koje također daje doprinos za bolji položaj mladih budući da je uvezano šest županijskih vijeća za mlade.

Drugog dana konferencije bit će doneseni zaključci, koji bi trebali biti smjernice za poboljšanje položaja mladih u Federaciji i stvaranje povoljnijeg okruženja za razvoj dijaloga s mladima iz svih dijelova FBiH.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend