CBBH: Povećane kamate i na kreditnim karticama

Aktivne kamatne stope komercijalnih banaka u BiH na kredite stanovništvu od početka ove godine uglavnom su više nego krajem 2010. Vidljivo je to iz najnovije tabele Centralne banke BiH (CBBH), na kojoj je prikazan prosjek mjesečnih kamatnih stopa komercijalnih banaka na kratkoročne i dugoročne kredite odobrene privatnim poduzećima, udruženjima i stanovništvu, iskazanih na godišnjem nivou. Osnova za izračunavanje određenih prosjeka jesu iznosi kredita koji su, uz pripadajuću kamatnu stopu, realizirani u izvještajnom mjesecu.

Tako su, naprimjer, kamate na kratkoročne kredite u KM za stanovništvo u studenom i prosincu prošle godine iznosile 9,68, odnosno 9,67 posto, a u siječnju i veljači 2011. porasle su na 10,45, odnosno 10,22 posto. Slično je i s dugoročnim kreditima u istoj kategoriji. Visina kamate u studenom je iznosila 9,09, u prosincu 9,10, u siječnju 9,93, a u veljači 9,31 posto. Za stanovništvo su porasle i kamatne stope na kratkoročne kredite u KM s valutnom klauzulom. U studenom 2010. kamata je iznosila 9,39 posto, mjesec kasnije porasla je na 9,51, u siječnju 2011. na 10,45, a u veljači na 10,61 posto. Kada je riječ o dugoročnim kreditima u toj kategoriji, kamata se kretala od 8,60 posto u studenom, 8,70 u prosincu, 8,48 u siječnju, da bi se u veljači popela na 8,77 posto. Početkom godine porasle su i kamatne stope na kratkoročne kredite po kreditnim karticama za stanovništvo. U studenom i prosincu 2010. one su iznosile 11,94, odnosno 11,93 posto, a u siječnju i veljači ove godine porasle su na 12,37, odnosno 12,02 posto.  Kamate na dugoročne kredite ostale su, uglavnom, iste – 14 posto u studenom i prosincu, 13,99 u siječnju i 14 posto u veljači.