Danas Sv. Marija Kleofina

Sveti Ivan evanđelist svjedoči kako se Marija Kleofina nalazila u zboru pobožnih žena koje su s Blaženom Djevicom Marijom i …