Broj viškova naoružanja i streljiva sveden na oko 7.000 tona

Ministrica obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš razgovarala je danas s veleposlanikom Bruceom Bertonom, šefom Misije Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku, kojem je nazočio i pomoćnik ministrice obrane za međunarodnu suradnju Zoran Šajinović, razgovarano je o zajedničkim aktivnostima dogovorenim Planom suradnje, koji se temelji na Sporazumu između Vijeća ministara BiH i OESS-a na polju obrane i sigurnosti.

Izraženo je obostrano zadovoljstvo provedenim aktivnostima te razgovarano i o projektima koji slijede. Posebno je razmatrana mogućnost korišenja kapaciteta Središta za obuku u operacijama potpore miru (PSOTC) Oružanih snaga BiH na budućim obukama u razvoju sigurnosne politike u BiH. – PSOTC posjeduje relevantne certifikate Organizacije Ujedinjenih naroda, NATO-a i Europske unije, te vjerujem da je njegov kurikulum prihvatljiv za obuku profesionalaca svih državnih institucija BiH na polju razvoja sigurnosnog sektora – rekla je ministrica Pendeš. Posebno je zahvalila za pomoć koju Misija OESS-a u BiH, uz ostale međunarodne organizacije, pruža u različitim projektima osiguranja vojnih skladišta te uklanjanja viška naoružanja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava. Istaknula je da su MO i OSBiH posjedovale više od 25.000 tona viškova naoružanja i streljiva, a da je tijekom godina, zahvaljujući različitim projektima, broj sveden na oko 7.000 tona, priopćeno je iz MOBiH.

vecernji.ba