Anto Kovač pravosnažno osuđen na devet godina zatvora

Apelacijsko vijeće Državnog suda proglasilo je Antu Kovača, bivšeg zapovjednika Brigadne vojne policije Viteške brigade Hrvatskog vijeća obrane, krivim za sudjelovanje u nezakonitom zatvaranju bošnjačkih civila u prostorije SDK-a i Radničkog univerziteta u Vitezu tijekom 1993. godine, te za silovanje zaštićene svjedokinje A. Kovač je drugostupanjskom presudom oslobođen krivice za silovanje svjedokinje B u travnju 1993. godine. “Ovo vijeće je utvrdilo da je optuženi Kovač izvršio krivična djela uz izravan umišljaj i punu svijest da ono što čini predstavlja nezakonitu radnju”, istaknuo je Hilmo Vučinić, predsjedavajući Apelacijskog vijeća. Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

U srpnju 2009. godine, Kovač je prvostupanjskom presudom osuđen na 13 godina zatvora za naređivanje nezakonitog zatvaranja civila u Vitezu, u kojem je i sâm sudjelovao, te zbog silovanja svjedokinja A i B. Apelacijsko vijeće Suda BiH ukinulo je presudu u travnju ove godine, nakon čega je određeno obnovljeno suđenje. Pri obrazloženju pravosnažne presude, Drugostupanjsko vijeće Suda BiH kazalo je kako je nesumnjivo dokazano da je Kovač “odobravao i sudjelovao u nezakonitom privođenju civila”, ali da nije imao autoritet da naređuje drugim pripadnicima Brigadne vojne policije Viteške brigade HVO-a. “Iako postoji čitav niz materijalnih dokaza da je optuženi nosio zapovjednu ulogu u Brigadnoj vojnoj policiji, Vijeće nije moglo doći da zaključka da je on imao moć da naređuje privođenja”, kazao je Vučinić. Kovač je pravosnažnom presudom proglašen krivim da je 21. kolovoza 1993. godine nezakonito zatvorio zaštićenu svjedokinju A i Nedžiju Pekmić u prostorije Radničkog univerziteta u Vitezu, gdje ih je opljačkao, da bi nakon nekoliko dana silovao svjedokinju A. “Vijeće je zaključilo da je iskaz svjedokinje A o silovanju konzistentan, te da naročito obiluje detaljima o samom činu. Oštećena iznosi – točno i jasno – kako se optuženi Kovač ponašao, gdje ju je udario i kako ju je vrijeđao. Sjeća se glazbe koja je svirala na radiju i svih stvari koje se dešavaju”, pojasnio je predsjedavajući Apelacijskog vijeća. Drugostupanjskom presudom Kovač je oslobođen krivice za silovanje svjedokinje B jer, kako je istaknulo Apelacijsko vijeće, iskaz zaštićene svjedokinje B sadrži “nekonzistentnosti”. “Analizom svih dokaza ne može se izvesti zaključak izvan razumne sumnje da se silovanje dogodilo kako to opisuje optužnica. Sama oštećena opisuje događaj nejasno, i postoje nekonzistentnosti u svezi s tim koliko je silovanje trajalo, koliko se nalazila sama nakon silovanja, te da li ju je optuženi udario jednom ili više puta”, kazao je sudac Vučinić. Pri odmjeravanju kazne, Apelacijsko vijeće je naglasilo kako kod Kovača nisu nađene otežavajuće okolnosti, dok je olakšavajuća ta da se radi o obiteljskom čovjeku narušenog zdravlja koji nije ranije osuđivan. Pravosnažnom presudom Kovaču je produžen pritvor do upućivanja na izdržavanje kazne, te mu je naloženo da snosi troškove suđenja “u odnosu na osuđujući dio presude”. 

(BIRN)