Angažman Njemačke je i dalje usmjeren na žrtve mina

Ambasadorica Savezne Republike Njemačke, Christiane Hohmann je sa zamjenicom direktora organizacije „Enhancing Human Security“ (ITF) Sabinom Beber Bostjančić potpisala još jedan ugovor, kojim Savezna Republika Njemačka stavlja na raspolaganje sredstva u visini od 100.000,00 eura za pogođene žrtve mina u Bosni i Hercegovini.

Time se Njemačka, pored humanitarnog deminiranja i u ovoj godini angažuje za žrtve mina. Sredstva stavljena na raspolaganje od strane Njemačke će se koristit tako što će Miracle Center u Mostaru i URI Soča u Sloveniji mnogim osobama nabaviti prve, odnosno uskladiti slijedeće proteze, kao i obezbijediti psihološki tretman za pogođene žrtve mina.
Unutar međunarodnog gremija, kojim predsjedava Njemačka ambasada vrši se odabir žrtava mina iz svih djelova Bosne i Hercegovine.
Time će žrtve mina po mogućnosti ponovo dobiti priliku da se integrišu u poslovni život.
Prema izvorima Centra za uklanjanje mina (BHMAC) postoji 7968 žrtava mina, kako ratnih veterana, tako i civilnih žrtava. Od toga je 1665 poslijeratnih žrtava, dok je na sreću broj novih žrtava na godišnjem nivou značajno opao. Stručnjaci, demineri, uvijek su ovim ponajviše pogođeni. Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke je Bosni i Hercegovini do sada stavilo gotovo 33,5 miliona eura
na raspolaganje. Ova sredstva su se koristila u najvećem dijelu za deminiranje.