Agencija za sigurnost hrane BiH obavijestila nadležna inspekcijska tijela da poduzmu mjere zaštite zdravlja potrošača

Agencija za sigurnost hrane u BiH donijela je “Naredbu o privremenoj zabrani uvoza u BiH, prijevoza preko teritorija BiH, povlačenju s tržišta BiH mlijeka i mliječnih proizvoda i mjerama pojačane kontrole na tržištu BiH prehrambenih proizvoda složenog sastava koji sadrže mliječnu komponentu podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine”.

Reakcija je uslijedila nakon informacije da su kineske vlasti zaplijenile 38 tona mlijeka u prahu u kojemu je nađena toksična tvar melamin, pa je sada u BiH na snazi spomenuta privremena zabrana uvoza, priopćeno je iz Agencije za sigurnost hrane u BiH. Odredbe naredbe provode nadležna inspekcijska tijela FBiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta. Agencija za sigurnost hrane BiH obavijestila je nadležna inspekcijska tijela da sukladno Zakonu o hrani poduzmu mjere predostrožnosti s ciljem zaštite zdravlja potrošača. U suradnji s nadležnim inspekcijskim tijelima FBiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta Agencija će pratiti stanje i pravodobno je poduzela sve zakonom propisane aktivnosti o kojima će javnost biti informirana, navodi se u priopćenju.