8. travanj – Svjetski dan Roma

Povodom 8. travnja, Svjetskog dana Roma, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH upućuje čestitku svim Romima u BiH i svijetu.

 

Usvajanjem Strategije za rješavanje problema Roma 2005. godine i Akcijskog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina 2004. godine, BiH se opredijelila da unaprijedi položaj romske populacije i pomogne njihovo brže uključivanje u društvo. Vijeće ministara BiH je 2008. godine usvojilo Akcijski plan za rješavanje problema Roma iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite, u čiju izradi je bio uključen veliki broj predstavnika Roma i predstavnika nadležnih entitetskih, kantonalnih i općinskih institucija. Usvajanjem ovih dokumenata, BiH je ispunila uvjet za priključenje “Dekadi uključenja Roma 2005-2015.“ i 4. rujna 2008. službeno potpisala Deklaraciju o priključenju Dekadi. Na inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, prvi put su prošle godine u državnom proračunu izdvojena tri milijuna KM  za rješavanje problema Roma u oblasti stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite. Isti iznos planiran je u proračunu za 2010. godinu. Također, Ministarstvo je financijski pomoglo entitetska i udruženje Roma iz Brčko Distrikta BiH za obilježavanje 8. travnja. U tijeku je implementacija proračunskih sredstava iz 2009. godine, iz kojih će biti izgrađeno ili sanirano oko 210 kuća u 17 općina na teritoriji cijele BiH. Prema odobrenim programima za zapošljavanje Roma, a koji provode zavodi za zapošljavanje RS-a, FBiH i Brčko Distrikta  BiH, do sada je zaposlen 151 pripadnik romske manjinske zajednice u BiH. U tijeku je i imunizacija romske djece na teritoriju cijele BiH. U cijelosti je, krajem prošle godine, proveden proces evidentiranja romskih potreba. Evidentirano je 4.318 obitelji kojima je potrebna pomoć u rješavanju problema stanovanja, zapošljavanja, obrazovanja ili zdravstvene zaštite. Švedska agencija SIDA je, na temelju transparentnosti procesa i metodologije koju je sačinilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, izdvojila dodatnih dva milijuna KM za stambeno zbrinjavanje Roma. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH poziva sve lokalne vlasti, romske i međunarodne organizacije da zajedno, kao i do sada,  rade na ostvarivanju ovih ciljeva, priopćeno je iz ureda ministra Safeta Halilovića.