76 % ispitanika u FBIH za ulazak u NATO

Agencija Prime Communications je provela istraživanje stavova građana FBiH o pristupanju NATO savezu koje je pokazalo da 76 % ispitanika smatra da BiH treba pristupiti NATO-u.

 

Pristupanju ovom savezu se usprotivilo 8,5 % ispitanika, a njih 12,5 je odgovorilo da ne zna. Muškarci (80,7 posto) se više zalažu za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, u odnosu na žene (71,1 posto), dok je kod žena više prisutna nedoumica kod ovog pitanja. Ukupno je ispitano 600 ispitanika tehnikom usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika, priopćila je Agencija Prime Communications. Populacija reprezentira istraživanjem je definirana kao opća populacija Federacije BiH, starija od 18 godina. Primijenjen je više-etapni stratificirani slučajni uzorak (moguća greška + – 4 %).