7. svibnja u Neumu Peta Skupština Saveza općina i gradova FBiH

Peta Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH) održat će se u petak, 7. svibnja u Neumu, u hotelu Sunce, s početkom u 10 sati.

Pored osamdeset gradonačelnika i načelnika iz Federacije BiH, sudjelovanje su potvrdili i visoki predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Vlada Federacije BiH, predstavnici ministarstava i Parlamenta FBiH, partnerske domaće i međunarodne organizacije. Središnja tema ovogodišnje Skupštine je financiranje jedinica lokalne samouprave s posebnim osvrtom na utjecaj ekonomske krize na gradske i općinske proračune. Financijska situacija u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH je veoma teška s obzirom da su im se proračunski prihodi drastično umanjili u odnosu na proteklu godine, a u nekim općinama i do 50 posto. Pored ovoga, Skupština će se baviti i nizom pitanja značajnih za rad svojih članica. Uloga Saveza općina i gradova FBiH, između ostalog jest da zastupa, brani i promovira interese svojih članica prema svim razinama vlasti u Federaciji BiH u skladu s ovlastima koje je propisao Zakon o principima lokalne samouprave FBiH.
(Bljesak.info)