5. svibanj – Međunarodni dan babica

Međunarodni dan babica 5. svibanj, ustanovila je 1992. godine Internacionalna konfederacija babica.

Prema određenim podacima, 1900. godine u Berlinu je održana konferencija kojoj je nazočilo preko 1 000 babica, što je značajno s aspekta vremenskog perioda u kojem  nije bilo telefona, računala, kreditnih kartica, zrakoplova i drugih sredstava komunikacije. Grupa babica iz Europe, uglavnom iz Antverpena u Belgiji, inicirala je 1919. godine formiranje Internacionalne konfederacije babica /ICM/. Danas ICM ima više od 90 članica iz preko 80 zemalja. Međunarodni dan babica je podrška babicama svijeta da slave babičanstvo kao profesiju. Biti babica jedan je od najljepših poziva, jer se one svakodnevno nalaze na izvoru novog života. Međutim, kako ističu u Udruženju babica primalja BiH, problem je što je njihov poziv sve manje cijenjen u društvu. – Pored zaštite profesije, cilj našeg udruženja je otvaranje sveučilišnog studija za babice, kako bi na još adekvatniji način mogle pružati zaštitu majci i novorođenčetu, kazala je Sejda Džino, predsjednica Udruženja babica-primalja BiH na skupštini ovog Udruženja održanoj u Tuzli. Udruženje babica BiH postoji od 2002. godine. Od svog osnivanja zalaže za što bolju edukaciju babica- primalja, jer samo kontinuiranom edukacijom mogu osigurati razvoj ove struke.