15. svibanj – Dan obitelji

Generalna skupština UN-a 1993. godine odlučila je 15. svibanj proglasiti Međunarodnim danom obitelji, želeći istaknuti važnost obiteljskog života i obitelji kao osnovne društvene zajednice. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agencija za ravnopravnost spolova BiH žele potaknuti djelovanje svih nadležnih institucija da pruže podršku u unapređenju obiteljskog života.

“Obitelj utječe na oblikovanje strukture ličnosti pa tako i osnovnih pravila društvenog ponašanja. Jedinstveno rješavanje problema porodilja na teritoriji BiH dovelo bi do zaustavljanja pada nataliteta. Loša ekonomska situacija i dugotrajna tranzicija u BiH negativno utječu na položaj žena u obitelji”, priopćeno je iz Ministarstva i Agencije. Kako bi bili riješeni problemi siromaštva, nasilja i ugrožavanja prava u obitelji i društvu, neophodno je jače angažiranje svih nadležnih institucija. Najveći problemi obitelji u BiH su neadekvatna socijalna i ekonomska sigurnost, u velikom broju neriješena zdravstvena zaštita, posebno porodilja, visoki postotak razvoda brakova, pad nataliteta i prirodnog priraštaja. Naročito su izraženi problemi obitelji s invalidnim članom ili obitelji s više djece, a kao pošast današnjeg doba javlja se nasilje u obitelji. Za rješavanje ovih problema potrebno je da relevantne institucije više brinu o obitelji i njenim potrebama u svim segmentima života, posvete više pažnje planiranju obitelji, poboljšanju reproduktivnog zdravlja žena i mladih, smanjenju siromaštva, jačanju odgovornosti očeva u obitelji i pozicije žene u društvu, zajednici i obitelji, populaciji starih, invalidnih i marginaliziranih osoba. “Sasvim sigurno je da samo obitelj u kojoj vlada tolerancija, razumijevanje, uvažavanje i poštivanje svih njenih članova, može biti osnova za zdravo društvo, navodi se u priopćenju.