Zapošljavanje centralni fokus programa SDP BiH za lokalne izbore

Savjet za razvoj Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine održao je danas drugu sjednicu, a jedina tačka dnevnog reda bilo je razmatranje Nacrta Izbornog programa SDP BiH za nastupajuće lokalne izbore.

Karlo Filipović, predsjednik Savjeta za razvoj SDP BiH, pojasnio je prisutnima kako je u završnoj fazi izrada lokalnih izbornih programa, te da će finalna verzija ovog krovnog dokumenta biti uskoro prezentirana na programskoj konvenciji.

U uvodnom izlaganju Damir Mašić, politički direktor SDP BIH, obrazložio je da će zapošljavanje biti centralni fokus Izbornog programa, te da su građani u istraživanjima također naveli kako je to za njih ključno pitanje.

„Iako zapošljavanje nije primarna nadležnost općina i gradova, još na Strateškom planiranju je naglašeno da će se SDP programski opredijeliti za izgradnju lokalnih zajednica orijentiranih ka privrednom razvoju, kreiranju pozitivne atmosfere za ulaganje i stvaranju novih radnih mjesta“, rekao je Mašić i dodao da je ovo tek druga zvanična provjera Nacrta.

„Nacrt ovog dokumenta će još biti na dnevnom redu Savjeta za lokalnu samoupravu, Predsjedništva te Glavnog odbora SDP BiH. Svaka od ovih instanci će dati svoj doprinos u oblikovanju konačne verzije Izbornog programa. Opsežan pristup pokazuje ozbiljnost sa kojom SDP pristupa izradi Programa i naše čvrsto opredjeljenje da građanima ponudimo dobar i kvalitetan program koji će biti provodiv u najvećem broju lokalnih sredina“, poručio je Mašić, koji je koordinirao i predvodio tim za izradu Izbornog programa SDP BiH.

(Odjel za informiranje SDP BiH)