Lokalne vijesti

Za sutra zakazana 64. sjednica Vlade KSB

Za sutra, četvrtak, 10. prosinca, zakazana je 64. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 63. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje KSB – Služba za zapošljavanje
3. Program rada Službe za zapošljavanje KSB za 2021. godinu – Služba za zapošljavanje
4. Financijski plan Agencije za privatizaciju za 2021. godinu – Agencija za privatizaciju
a) Odluka o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju za 2021. godinu
5. Program rada Agencije za privatizaciju za 2021. godinu- Agencija za privatizaciju
6. Mišljenje na Strategiju za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021.- 2027.godine – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu (vlastiti prihodi OŠ „Vitez“) – Ministarstvo financija
8. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu (donacije za projekt „Mirovno obrazovanje“) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo KSB za financiranje troškova angažiranja doktora specijalizanata na suzbijanju pandemije COVID 19 – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava JU Domu zdravlja Vitez za financiranje dodatnih troškova prouzrokovanih pandemijom COVID 19 – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli zaštitne opreme – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za izgradnju primarnog kanalizacijskog voda u naselju Šantići, općina Vitez – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava na ime troškova pripadnika MUP-a koji su bili angažirani na osiguranju lokalnih izbora – Ministarstvo unutarnjih poslova
14. Prijedlog Odluke o isplati dodatnog toplog obroka i dodatnih doprinosa za pripadnike MUP-a koji su bili angažirani na osiguranju lokalnih izbora – Ministarstvo unutarnjih poslova
15. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za regulaciju korita rijeke Bistrice u MZ Bistrica, općina G.Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za regulaciju korita rijeke Lašve, izgradnja obalnog zida kod objekta Bingo, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti udruženjima sportskih ribolovaca za čišćenje i uređenje obala i korita rijeka, potoka i jezera na području KSB – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava udruženjima sportskih ribolovaca za čišćenje i uređenje obala i korita rijeka, potoka i jezera na području KSB
18. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstva za ublažavanje šteta u poljoprivredi – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za poticaje u poljoprivredi – primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za izgradnju štalskih objekata – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za pomoć neprofitnim organizacijama – vjerskim zajednicama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
24. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za zapošljavanje branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
25. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za dogradnju računalnog programa za obračun novčane egzistencijalne naknade – Kantonalna uprava za branitelje
26. Suglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o djelu sa Sadetom Sefer za mjesec stuedni 2020. godine – Kantonalna uprava za branitelje
27. Izvještaj o obavljenim internim revizijama za treći kvartal 2020. godine – Ministarstvo financija
a) Revizija Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama i subvencija javnim poduzećima iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša
b) Revizija Tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima- za utopljavanje, vodovod i kanalizaciju iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša
28. Informacija o aktu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo financija
29. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku računarske opreme za potrebe OŠ Dolac“ Dolac n/L -Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
30. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za nabavku materijala za vršenje očevida
b) za nabavku činova
c) za nabavku potrošnog materijala za foto printer „Mitsubishi electric“
31. Suglasnost za nabavku promotivnog materijala – Ministarstvo gospodarstva
32. Suglasnost za sklapanje ugovora o izradi projektne dokumentacije poslovnog prostora Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Suglasnost za prijem u radni odnos namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend