Vlada zamrznula marže na osnovne životne namirnice

Vlada FBiH donijela je odluku kojom se zamrzavaju marže na osnovne životne namirnice u apsolutnim iznosima zatečenim na dan 1. siječnja 2011. godine. Riječ je o maržama za brašno, kruh, pecivo i druge pekarske proizvode od brašna, te za ulje i šećer. Ovakva mjera Federalne vlade na sprječavanju nekontroliranog rasta cijena ovih proizvoda utemeljena je na Zakonu o kontroli cijena. Naime, prema odredbi ovog zakona, regulirano je da, ako dođe ili može doći do značajnih poremećaja u kretanju cijena i odnosima cijena, Vlada FBiH može poduzeti mjere u oblasti cijena i za proizvode i usluge koje su u nadležnosti kantona i općine, odnosno grada. Na ovakav potez Vlada se odlučila jer kantonalne vlasti do sada nisu reagirale na rast cijena osnovnih prehrambenih proizvoda. Vlada je naložila inspekcijskim organima da striktno kontroliraju visinu marži na ove proizvode, te da je informiraju o svojim nalazima.

Inače, Vlada FBiH je ranije, u nekoliko navrata, intervenirala radi stabiliziranja cijena osnovnih životnih namirnica. Jedna od tih mjera je pozajmica 1.500 tona brašna iz federalnih robnih rezervi vladama kantona u FBiH. Vlada je razmatrala i druge mogućnosti za pomoć socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva što manje osjetile posljedice poskupljenja.