Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Nakon što su oba doma Parlamenta FBiH podržali Nacrt, Vlada FBiH je, uvažavajući iznesene prijedloge i sugestije, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Riječ je o novom zakonu u ovoj oblasti prilikom čijeg koncipiranja su uzete u obzir primjedbe i prijedlozi iz rasprava u kantonima, kao i opredjeljenje Zastupničkog doma Parlamenta FBiH o efikasnijoj zaštiti žrtava nasilja.

Prijedlogom zakona se na jedinstven način utvrđuju izricanje zaštitnih mjera, oblici zaštite žrtve nasilja u obitelji, te multidisciplinarni pristup u postupku zaštite žrtve nasilja i provođenju izrečenih zaštitnih mjera. Zaštitne mjere, kako je predloženo, izriču se ukoliko postoji osnova sumnje da su učinjene radnje kojim član obitelji nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju, kao i prijetnje koje izazivaju strah od ovakve vrste nasilja kod drugog člana obitelji. Budući da je svaki čin nasilja u obitelji krivično djelo, a da krivični postupci pred sudom traju dugo, predviđen je, za razliku od postojećeg zakona, poseban postupak izricanja zaštitnih mjera od momenta podnošenja zahtjeva od strane policijske uprave do odlučivanja o žalbi. Prijedlog zakona propisuje pravo žrtve nasilja na osiguranje osnovnih životnih potreba i privremene pomoći, način zbrinjavanja žrtve nasilja, osnivanje sigurne kuće, te obvezu donošenja strategije, odnosno programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji od strane Federalne i kantonalnih vlada, uključujući izvore financiranja potreba žrtve nasilja.