Vitez: Obvezno podnošenje zahtjeva za urbanističku suglasnost ukoliko namjeravate koristiti javnu površinu!

Služba za opću upravu općine Vitez uputila je poziv vlasnicima/korisnicima ugostiteljskih, trgovačkih, zanatsko –uslužnih  i drugih  objekata, koji namjeravaju koristiti javnu površinu s ciljem formiranja ljetnih bašti, postavljanja kioska, postavljanja svih vrsta tezgi i uređaja, gradilišne ograde, zatim za potrebe održavanja javnih priredbi, postavljanja cirkusa, luna parkova i drugih zabavnih igara, te postavljanje reklamnih panoa, putokaza, promotivnih štandova za praznike kao i drugih sličnih elemenata gradske opreme da u skladu sa Odlukom o uslovima korištenja javnih površina na području općine Vitez (”Službeni glasnik općine Vitez” br: 3/14  ) pokrenu postupak ostvarivanja tog prava podnošenjem zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti kod  Službe  za imovinsko-pravne poslove,katastar i urbanizam općine Vitez.

Napominjemo da ljetna sezona  traje od 01.04. do 30.09.tekuće godine, stoga ste dužni   blagovremeno  podnijeti zahtjev za urbanističku suglasnost.

Korištenje javne površine bez propisane dokumentacije biti će predmet inspekcijskog nadzora, uklanjanja i pokretanja sudskih postupaka protiv odgovornih osoba.

(Radio Vitez)