Vijesti iz BiH

Usvojen Zakon o državljanstvu Federacije BiH

Idućeg dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH stupit će na snagu Zakon o državljanstvu Federacije BiH, koji je danas usvojio Dom naroda, a ranije i Predstavnički dom Paramenta FBiH.

Na taj način, potvrdio je federalni ministar unutarnjih poslova Aljoša Čampara, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova moći će pristupiti rješavanju zahtjeva za istodobno stjecanje državljanstva BiH i Federacije BiH. Trenutno ima 30 zaprimljenih zahtjeva, prenosi Fena.

To nije bilo moguće bez donošenja ovog zakona o državljanstvu u Federaciji, koji je usuglašen s državnim zakonom.

Tako u svim bitnim pitanjima Zakon utvrđuje rješenja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, s određenim manjim prilagodbama organizaciji vlasti Federacije BiH.

Također, Zakon je usuglašen i s Europskom konvencijom o državljanstvu, koju je BiH ratificirala 2008. godine. Time su eliminirani slučajevi nastanka apatridije u zakonodavstvu Federacije BiH.

Za provedbu Zakona potrebno je u proračunu FBiH osigurati novčana sredstva za plaće državnih službenika koji rade na rješavanju zahtjeva za sticanje i prestanak državljanstva (ukupno sedam izvršitelja), a ta sredstva su već planirana proračunom Federacije BiH.

Razlog za donošenje Zakona ogleda se u činjenici da Zakon na nivou BiH definira drugačija rješenja  u pogledu sticanja državljanstva po osnovu naturalizacije, te ukida osnov prestanka državljanstva FBiH po sili zakona.

(VL)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend