Vijesti iz BiH

Uskoro isplata: Građani koji su liječeni, imaju stambene kredite ili životno osiguranje imaju pravo na povrat poreza

Zahvaljujući Zakonu o porezu na dohodak, koji se u Federaciji BiH primjenjuje od 1. siječnja 2009. godine, bh. građani koji imaju sreću da rade i da su prijavljeni mogu uskoro očekivati povrat poreza. Naime, prema proceduri utvrđenoj odredbama Zakona, Porezna uprava FBiH ima obvezu da poreznim obveznicima koji su u zakonom propisanom roku podnijeli godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2009. godinu (obrazac GPD-1051) izvrše povrat preplaćenog iznosa poreza. Pravo na povrat u ovom slučaju imaju oni porezni obveznici koji imaju dokaze o svom ili liječenju nekog od članova obitelji, oni sa stambenim kreditima, korisnici životnog osiguranja te oni koji mogu priložiti vjerodostojnu dokumentaciju o tome da su uslijed greške ili drugih nepredviđenih okolnosti pretplatili porez. Svi oni koji automatski “upadaju” u proceduru vraćanja pretplaćenog poreza mogu očekivati trenutnu isplatu, uz dostavljanje potrebne dokumentacije (otpusna lista i račun liječenja) ili akontativnu, što znači da će im taj iznos biti prebačen kao akontacija za narednu godinu u kojoj će im porez zbog tih sredstava biti umanjen.

Ovo prvenstveno zavisi od načina na koji su porezni obveznici popunili prijavu, odnosno da li su birali mogućnost jedan ili dva. Spomenuto rješenje Porezna uprava će dostaviti poreznom obvezniku putem pošte na adresu prebivališta i nadležnom kantonu koji poreznom obvezniku treba da izvrši povrat preplaćenog iznosa poreza za 2009. godinu. S obzirom da se radi o prvoj godini primjene novih propisa kojima se omogućava povrat preplaćenog poreza na ovakav način, te na veliki broj podnesenih godišnjih poreznih prijava s pratećim prilozima i dokumentacijom potrebnom za ostvarivanje poreznih olakšica (više od 85.000, od kojih je sa zahtjevom za povrat poreza više od 26.000) poreznim obveznicima koji su podnijeli zahtjev za povrat poreza za 2009. godinu, iz Ministarstva financija FBiH apeliraju na građane da budu strpljivi. “Porezne obveznike zainteresirane za povrat poreza molimo da se u međuvremenu za informacije o povratu ne obraćaju Poreznoj upravi, jer bi to bilo neproduktivno i usporavalo bi zaposlenike u izvršavanju njihovih obimnih i složenih zadataka u postupku obrade poreznih prijava i donošenju rješenja o povratu preplaćenog poreza za 2009. godinu. Sve informacije u vezi s povratom mogu dobiti od nadležnih kantonalnih ministarstava financija na čijem području imaju prebivalište, nakon prijema rješenja od Porezne uprave kojim će biti utvrđeno pravo i iznos poreza koji treba biti vraćen poreznom obvezniku iz sredstava proračuna kantona kojem pripadaju prema svom prebivalištu”, naglašeno je u priopćenju Ministarstva financija FBiH.

Previous ArticleNext Article