Šumar pronašao minu “paštetu”

Uslijed jakih pljuskova proteklih dana, vodene bujice oštetile su mnoge putove, pa je i makadamski lokalni put Lagerska cesta-Voćnjak u Turbetu pretrpio znatna oštećenja. Što je još gore, voda je izrovala put i na površinu izbacila protupješadijsku minu PMA2, poznatiju pod nazivom „pašteta“.

Minu je pronašao šumar i odmah obavijestio Civilnu zaštitu i policiju, koji su ubrzo stigli na lice mjesta. Općinski stožer Civilne zaštite Travnik jučer je izdao naredbu za zabranu kretanja ovim putem, a angažirana je mehanizacija koja je napravila zapreku na kojoj su postavljene oznake s upozorenjem „Pazi mine“. O ovom pronalasku obaviješten je TUN tim iz Busovače, a kako je ovo područje tijekom rata bilo u zoni borbenih djelovanja, pretpostavlja se da bi moglo biti još mina. Mada je područje Voćnjaka već bilo predmet razminiranja, zbog ovog pronalaska ponovno će biti upućen zahtjev BH MAC-u za pregled terena i aplikaciju za novi projekt za razminiranje. Zabrana kretanja ovim lokalnim putom ostaje na snazi do daljnjeg.