U srijedu 6. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Šesta sjednica Općinskog vijeća Vitez zakazana je za srijedu, 13.9.2017. godine, u 9 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Vitez za period od 01.01.-30.06.2017. godine;

 2. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća;

 3. Izvještaj o radu JU Gradske biblioteke Vitez za 2016. godinu;

 4. Program rada Vatrogasnih društva za 2017. godinu na općini Vitez;

 5. Izvještaj o radu Vatrogasnih društava za 2016.godinu na općini Vitez;

 6. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište Vitez za 2016. godinu;

 7. Izvještaj o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za period 01.01.-31.12.2016. godine;

 8. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2016.godinu;

 9. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora u Mjesnim zajednicama;

 10. Izmjena Odluke o Kriterijima za imenovanje članova Upravnih i Nadzornih odbora u preduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obaveze imaju organi općine Vitez po osnovu državnog kapitala;

 11. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (LKW Servis);

 12. Prijedlog dopunskog rješenja o izuzimanju građevinskog zemljišta (Fata Cicvara);

 13. Prijedlog rješenja o izuzimanju građevinskog zemljišta (Fata Cicvara);

 14. Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta (Ćato Dario i Borislav);

 15. Zaključak o odbacivanju zahtjeva za dodjelu građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom (Ibrahim Zukan)

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ, HIDAJET SIVRO