Danas 83. sjednica Vlade KSB

Za danas je sazvana 83.sjednica Vlade KSB. Na dnevnom redu sjednice nalazi se Financijski plan Službe za zapošljavanje KSB za 2011.godinu, Prijedlog odluke u unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Ministarstva prosvjete, Prijedlog odluke o utrošku sredstava namijenjenih za djecu romske nacionalnosti, Prijedlog odluke o utrošku sredstava namijenjenih za socijalno osiguranje učenika, Prijedlog o dluke o određivanju osnovice za plaću za mjesec listopad 2010.godine uz Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade toplog obroka za isti mjesec.

Pred članovima srednjobosanske Vlade naći će se i Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna za 2010.godinu za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe, Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu prostorno-planske dokumentacije, Prijedlog odluke o izmjeni odluke o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukture u općinama KSB, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje aneksa na ugovore iz oblasti infrastrukture, obnove i povratka, te Izvješće o obavljenoj unutarnjoj reviziji za razdoblje srpanj – rujan 2010.godine.