Lokalne vijesti

U organizaciji FPN Sveučilišta “VITEZ” održan Okrugli stol o temi “Prevencija i borba protiv korupcije”

Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ”, u suradnji s Timom za sprječavanje korupcije, formiranog u ime Vlade KSB/SBK, organizirao je Okrugli stol  o temi “Prevencija i borba protiv korupcije”.

         

Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerzitet „VITEZ“ do sada je, u suradnji  sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv kurupcije (APIK)  BiH, Misijom OESS-a, srednjim i osnovnim školama na područjuKSB/SBK, realizirao niz projekata o temi prevencije i borbe protiv korupcije.

 

Po riječima inicijatora i moderatora Okruglog stola mr. Adnana Pirića, višeg asistenta FPN, dosadašnja suradnja sa spomenutim ustanovama rezultirala je razmjenom pozitivnih iskustava u provedbi antikorupcijskih mjera, zatim ideja i sugestija u smislu angažmana akademske zajednice i Antikorupcijskog tima u prevenciji korupcije te implementaciji incijativa koje doprinose jačanju svijesti građana o borbi protiv korupcije.

 

Fakultet pravnih nauka ranije je uputio poziv svim relevantnim institucijama i organizacijama da se, u sklopu zajedničkih aktivnosti realizacije projekata, koji se odnose na Strategiju i Akcioni plan prevencije korupcije i borbe protiv korupcije za razdoblje 2015. – 2019. godine, uključe u rad Okruglog stola i na taj način doprinesu njegovom uspješnom održavanju.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend