Lokalne vijesti

U četvrtak 81. sjednica Vlade KSB

Premijer Kantona Središnja Bosna, Tahir Lendo, za četvrtak, 22.4.2021. godine, sazvao je 81. sjednicu Vlade KSB.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 80. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Bilance energetskih potreba KSB za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
3. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu (izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu) – Ministarstvo financija
4. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu (izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu (izvršenje doniranih sredstava za SŠ „Kreševo“) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo ( III. mjesec akademske 2020./21.godine) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna za pokriće troškova prijevoza donirane robe za potrebe OŠ „Turbe“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
8. Prijedlog Odluke o darivanju materijala Zavodu za zdravstveno osiguranje KSB – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku odstranjivača vlage za potrebe službi za zaštitu i spašavanje – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku Plotera printer A0 format – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa
12. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
13. Suglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nznanosti, mladih, kulture i sporta
15. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Suglasnost za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova II. faze izgradnje zgrade Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv Travnik
17. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje kantonalnog pravobranitelja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog Odluke o isplati naknade članovima Povjerenstva za izbor Kantonalnog pravobranitelja


Previous ArticleNext Article

Send this to a friend