U BiH postoje različiti načini formiranja cijena lijekova

Na prijedlog Državne agencije za lijekove i medicinska sredstva, Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o formiranju Interresorne radne grupe za izradu propisa o utvrđivanju načina kontrole cijena lijekova u BiH. Pojašnjavajući zašto nam je potrebna ta grupa, direktorica Agencije za lijekove BiH Nataša Grubiša kazala je da u BiH trenutno postoje različiti načini formiranja cijena lijekova u FBiH, RS i Brčko Distriktu.

“Interresornu grupu čine predstavnici ministarstava financija i farmaceutskih komora. Planirano je da oni u narednih nekoliko mjeseci naprave prijedlog o tome kako će se formirati cijene lijekova za cijelu BiH. Na taj način želimo postići određeni vid ravnopravnosti i jednakosti za kompletnu državu”, kaže Grubiša. Dodala je da se lijekovi, u suštini, nabavljaju po istim cijenama, ali način refundiranja cijena zavoda zdravstvenog osiguranja je drugačiji u oba entiteta i Brčkom. “Postoji naredba federalnog ministra zdravstva koja je još na snazi, a prema kojoj su cijene lijekova dosta više nego u RS. S druge strane, u RS su referalne cijene lijekova najniže, a razliku plaća pacijent ako želi skuplji medikament”, kaže Grubiša. S uspostavom jedinstvenog načina formiranja cijena lijekova na dobitku će, kaže Grubiša, biti država BiH, odnosno entiteti i kantoni.