Lokalne vijesti

TRAVNIK: Sutra sjednica Vlade KSB

Za sutra (četvrtak, 9.7.2020. godine) sazvana je 48. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 47. redovite i Zapisnik sa 34. izvanredne sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Prijedlog dokumenta okvirnog proračuna Kantona Središnja Bosna za period 2021. – 2023. godina – Ministarstvo financija
3. Informacija o kretanju prihoda i rashoda u proračunu Kantona (po zaključku Vlade) – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju ekonomskih posljedica – Ministarstvo gospodarstva
6. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
7. Program rada i financijskog plana Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za period 2020. – 2022. godina – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH, broj AP-2204/18 od 22.4.2020.godine – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o prenamjeni sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa zdravstvene zaštite životinja i bilja u 2020. godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku čitača čipova – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluka (2x) o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Adela Skrobo
b) Vladimir Štrbac
13. Prijedlog odluke o rashodovanju motornog vozila – Ministarstvo unutarnjih poslova
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskih stolica – Stručna služba Vlade
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za poništenje postupka za nabavku ortopedskih pomagala – Kantonalna uprava za branitelje
16. Suglasnost za potpisivanje aneksa ugovora za nabavku ortopedskih pomagala LOT 1 – Kantonalna uprava za branitelje
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za popunu radnog mjesta „pomoćnik za drugostupanjsko upravno rješavanje iz oblasti urbanizma, građenja, okoliša i stambenih odnosa“ – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Suglasnost Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila na projekt „Covid bolnica“ – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Suglasnost za prenamjeni izdvojenih sredstava Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
20. Suglasnost za zaključivanje izvansudske nagodbe za izvršenje Presude Općinskog suda u Travniku, broj: 51 0 Rs 039896 10 Rs od 19.12.2011. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za vještačenje cestovne udaljenosti objekata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe MSŠ „Donji Vakuf“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljane poslova snimanja sjednica Sabora kantona – Stručna služba Sabora
24. Informacija o realizaciji zaključka o provjeri diploma – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend