TRAVNIK: Sazvana 46. sjednica Vlada KSB

46. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana u četvrtak, 6. lipnja 2024. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade Kantona Središnja Bosna u Travniku.

Na sjednici je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Zapisnik s 45. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan aktivnosti Poslovne jedinice Spomenik prirode „Prokoško jezero“ za 2024. godinu i Godišnji plan financiranja Poslovne jedinice Spomenik prirode „Prokoško jezero“ za 2024. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
3. Prijedlog odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu – Ministarstvo financija
a) OŠ „Kiseljak“, Kiseljak
b) OŠ „Safet beg Bašagić“, Novi Travnik
c) OŠ „Gromiljak“, Gromiljak
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu metalne potkonstrukcije i ventilacije u MUP-u – Ministarstvo unutarnjih poslova
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku motornog vozila za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola (za svibanj 2024.godine) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava drugim razinama vlasti i fondovima – pedagoškom zavodu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) nabavka knjiga za MSEUŠ „Travnik“, Travnik;
b) nabavka opreme za OŠ „Berta Kučera“ , Jajce;
c) nabavka opreme za MSŠ „Travnik“, Travnik (iznos 1.653,60 KM);
d) nabavka opreme za MSŠ „Travnik“, Travnik (iznos 2.944,00 KM);
e) nabavka prozora i vanjske stolarije u OŠ „Dolac“, Dolac n/L;
f) nabavka stolarije u OŠ „Novi Travnik“, Novi Travnik;
g) nabavka knjiga za STŠ „Bugojno“, Bugojno;
g) nabavka opreme za Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava općinama za sufinanciranje projekata iz oblasti civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) za saniranje klizišta u naselju Podgrađe, općina Gornji Vakuf – Uskoplje
b) za saniranje klizišta u naselju Pridvorci, općina Gornji Vakuf – Uskoplje
c) za nabavku vatrogasnog vozila za DVD Vitez, općina Vitez
d) za nabavku putničkog motornog vozila za DVD Stari Vitez, općina Vitez
e) za nabavku opreme za DVD Kiseljak, općina Kiseljak
f) za saniranje klizišta u naselju Bulići, općina Jajce
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za usluge održavanja LPR kamera
b) za usluge održavanja sustava video nadzora u policijskim stanicama
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za mjesec svibanj 2024. godine) – Stručna služba Vlade
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Stručne službe Vlade – Stručna služba Vlade
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje završnih ispita u školskoj 2023/24. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku usluga prijevoza učenika osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za rekonstrukciju i nadogradnju arhiva Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
19. Suglasnost za povećanje plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Policijskoj stanici Travnik – Ministarstvo unutarnjih poslova
20. Suglasnost za privremeno obavljanje poslova drugog radnog mjesta u MUP-u – Ministarstvo unutarnjih poslova
21. Suglasnost za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Suglasnost za nabavku računara za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove – Kantonalna uprave za geodetske i imovinskopravne poslove
23. Izvješće općina o utroške doniranih sredstava za sufinanciranje projekata iz oblasti civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
24. Izvješće o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2023. godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
25. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu lipanj 2024. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.