Vijesti iz BiH

Tokom osam godina bit će energetski utopljeno 430 javnih objekata u BiH

Rezidentna predstavnica UNDP-a BiH Sezin Sinanoglu i ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić danas su u Sarajevu predstavile projekt energetske efikasnosti za koji je Zeleni klimatski fond odobrio 17,3 miliona KM.

Zahvaljujući navedenim sredstvima, Sinanoglu je istakla da će se proces utopljavanja vršiti u 430 javnih objekata, čime će se unaprijediti uslovi boravka za 150.000 korisnika, od kojih je 80.000 žena.

– Među najvažnijim benefitima projekta je taj što će biti otvoreno 5.630 radnih mjesta sa punim radnim vremenom, kao i obučeno više od 2.500 osoba u oblasti održivog energetskog menadžmenta – rekla je Sinanoglu.

Po njenim riječima, doći će do „smanjena emisije stakleničkih gasova za 2,02 miliona tona ekvivalenta ugljendioksida“.

– U narednih osam godina trajat će implementacija projekta „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u BiH“ koji će doprinijeti prelasku sa uglja i nafte na obnovljive izvore energije. Bit će izrađen softver koji će pokazati tačne uštede, a iz tih ušteda trebalo bi reinvestirati u nove objekte – kazala je Golić.

Izrazila je zadovoljstvo što će projektne aktivnosti poboljšati uslove boravka, prije svega u zdravstvenim i obrazovnim institucijama u BiH. Objekti će, kako navodi, biti energetski utopljeni tako što će biti zamijenjeni prozori, ugrađena nova energetski efikasna fasada, a u pojedinim objektima će biti rekonstruisan krov ili zamijenjen sistem grijanja.

Osim Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske partneri navedenog projekta su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša FBiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend