Što donosi novi Zakon o zaštiti potrošača u BiH?

Većina građana BiH i nakon početka primjene novog zakona o zaštiti potrošača, ne zna koja su njihova nova prava kao kupaca. Tako je, na primjer, rok za reklamaciju pomjeren s osam na 15 dana, obvezna garancija za tehničku robu ne može biti manja od dvije godine, a ne bi trebalo ni da bude više zabune oko cijena, jer je kupac dužan da plati robu samo po onoj cijeni koja je istaknuta na proizvodu. Najčešći problemi na koje su se žalili nezadovoljni kupci odnose se na isticanje cijena u supermarketima, kao i na rokove za odgovor na reklamaciju. “Zakonska obveza trgovaca je da na proizvodima istaknu cijenu pakiranja, kao i cijenu po jedinici mjere. Ukoliko želite da kupite margarin od 50 g, na pakiranju mora biti navedena i cijena pakiranja, ali i cijena gramaže tog margarina. Građane buni isticanje cijena, jer im se dešavalo da kupe određeni proizvod na kome stoji jedna cijena, a kada dođu na kasu, naplate im potpuno drugačiji iznos.

Naravno, potrošač ima pravo da kupi proizvod samo po onoj cijeni koja je istaknuta na tom proizvodu, što mnogi ne znaju”, objašnjava predsjednik Pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević. Trgovci su dužni da ukoliko je neki proizvod na sniženju naglase ne samo akcijsku već i redovnu cijenu, kao i datum od kada do kada traje određena akcija. “U novom zakonu rok za odgovor na reklamaciju pomjeren je s osam na 15 dana, pa građani sada mogu, ukoliko primijete neke nepravilnosti na robi, da je vrate zbog reklamacije. Ukoliko je riječ o tehničkoj robi, potrošači proizvod prvenstveno šalju na servisiranje, nakon čega se utvrđuje da li će roba biti zamjenjena ili će im novac biti vraćen. Točan rok za servisiranje nije određen novim zakonom. To bi trebalo da se riješi dogovorom trgovaca i potrošača”, ističe Bogosavljević. Novina u zakonu odnosi se i na obveznu garanciju tehničke robe od dvije godine, pa će trgovci koji u supermarketima prodaju fen za kosu ili glačalo morati da produže garanciju. Nova odluka o radnom vremenu trgovinskih, obrtničkih i ugostiteljskih objekata trebalo bi da bude izglasana na sjednici Skupštine grada najverovatnije sljedećeg mjeseca. Prijedlogom je predviđeno minimalno radno vrijeme ovih objekata. U Pokretu za zaštitu potrošača kažu da je novi zakon dosta jasniji i lakši za tumačenje, a najinteresantnija tačka u zakonu je to da potrošač može da raskine ugovor s trgovcem u roku od 14 dana od zaključenja bez dodatnog objašnjenja zašto želi da raskine ugovor. Također je promijenjen rok za odgovor na reklamaciju, pa sada građani u roku od 15 dana mogu da reklamiraju proizvod kojim nisu zadovoljni. “Odluka određuje minimalno radno vrijeme radnji, ali, ukoliko žele, mogu da rade i duže, što će zavisiti od zahtjeva tržišta. Također, predviđeno je dvokratno radno vrijeme prehrambenih i neprehrambenih prodavaonica od 7 do 12 sati, odnosno od 8 do 12 sati i od 17 do 20 sati. Odluka je samo negativna u pogledu ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama jer njima zabranjuje rad nakon određenog vremena, svima ostalima je ostavljeno da odaberu kako hoće da rade. Odluka će samo formalizirati stanje koje postoji u praksi i liberalizirati alternative.