Vijesti iz BiH

Tijekom inspekcijskih nadzora uočeno nezakonito deponiranje zemljanog i kamenog materijala i komunalnog otpada u korita i vodotoke rijeka

Federalna uprava za inspekcijske poslova priopćila je da je na poziv glavnog federalnog vodnog inspektora, održan sastanak federalnih, kantonalnih i općinskih vodnih inspektora.

Sastanku su nazočili i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencije za vodno područje rijeke Save.

Glavna tema sastanka bila je nezakonito odlaganje i deponiranje zemljanog i kamenog materijala, komunalnog otpada u vodotoke prve i druge kategorije i njihova vodna dobra.

– Naime, tijekom inspekcijskih nadzora uočeno je da pravne i fizičke osobe često nezakonito deponiraju zemljani i kameni materijal i komunalni otpad u korita i vodno dobro uz vodotoke rijeka i na taj način direktno onemogućavaju kontrolirani i neškodljivi protok vode. Time povećavaju ugroženost ljudi i materijalnih dobara štetnim djelovanjem voda, odnosno poplavama i erozijom – kazao je glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić.

Iz ove uprave ističu da su uzimajući u obzir važnost i aktualnost ove teme na sastanku doneseni zaključci i prijedlozi na osnovu kojih će nadležnim federalnim, kantonalnim i općinskim ogranima biti upućene inicijative za osiguravanje preduvjeta za kvalitetniju primjenu Zakona o vodama FBiH. Cilj je postizanje dobrog stanja i ekološkog potencijala površinskih i podzemnih voda, vodnih i uz vodu vezanih ekosustava, umanjenje šteta prouzrokovanih raznim štetnim djelovanjem voda, osiguranje potrebnih količina vode odgovarajuće kvalitete za razne namjene i poticanje održivog korištenja voda, uzimajući u obzir dugoročnu zaštitu raspoloživih izvorišta i njihove kvalitete, priopćeno je iz ove Uprave.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend