Lokalne vijesti

Rang lista osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2022. godinu

Na osnovu člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18) Vlada Srednjobosanskog kantona na 146. sjednici, održanoj 17. 11. 2022. godine donosi

ODLUKU

o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2022. godinu

Rang lista osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2022. godinu (preuzimanje dokumentacije)

Odluka Vlade SBK (preuzimanje dokumentacije)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend