Lokalne vijesti

Radarske kontrole u KSB

Radarske kontrole za KSB

PS TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kanare
12:00 do 14:00 sati Kalibunar
16:30 do 18:30 sati Dolac na Lašvi
20:00 do 22:00 sati Guča Gora
23:00 do 00:00 sati Donje Putićevo

PS VITEZ

15:00 do 18:00 sati M-5 Šantići
19:00 do 23:00 sati lokalni put Divjak-Brizjak

PS FOJNICA

08:30 do 10:00 sati Nadbare
12:30 do 14:30 sati ulica Prokoški put

PS BUGOJNO

07:00 do 08:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi (škola)
09:00 do 10:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
11:00 do 12:30 sati ulica Armije BiH
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
17:00 do 18:30 sati ulica Sultan Ahmeda
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
21:00 do 23:00 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast

PS DONJI VAKUF

08:00 do 10:00 sati Nova Travnička
12:00 do 14:00 sati ulica 770 Slbbr.

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati ulica Paločki put
14:00 do 15:00 sati Pajić Polje
20:30 do 21:30 sati ulica Vrbaska

PS JAJCE

17:00 do 19:00 sati M-16 HE centrala II
19:15 do 21:15 sati M-16 Podmilačje, Crkva Sv Ive

PS BUSOVAČA

14:00 do 15:00 sati Gavrine kuće
15:15 do 16:15 sati ulica Tisovačka
16:30 do 18:30 sati ulica 1.mart/ožujak
18:45 do 23:00 sati Bukovci

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Dugo Polje
12:00 do 14:30 sati Lug
20:00 do 21:30 sati Bilalovac

PS KREŠEVO

10:00 do 11:00 sati Alagići
14:30 do 15:30 sati Resnik

PS NOVI TRAVNIK

12:30 do 14:00 sati M-16.4 Rastovci
15:30 do 17:30 sati M-16.4 Bučići

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend