Vijesti iz BiH

Puštanje u rad otvorenih podataka u postupcima javnih nabava

Sustav za elektroničke javne nabave u Bosni i Hercegovini (sustav e-Nabave www.ejn.gov.ba) je portal namjenjen za objavu svih obavijesti o nabavi, dodjeli ugovora, poništenju postupaka javnih nabava te drugih obavijesti predviđenih Zakonom o javnim nabavama, koji je obvezan za sve institucije vlasti na svim upravnim razinama (državna, entitetska i lokalna), javna poduzeća, javne ustanove i udruge.

 

U ovom priopćenju ističemo rezultate rada sustava, ostvarene financijske uštede i novosti koji se tiču jačanja transparentnosti i profesionalizma u oblasti javnih nabava.

 

Sustav e-Nabave koristi 2.420 obveznika primjene Zakona o javnim nabavama, odnosno ugovornih tijela, te 7.680  domaćih  i preko 1000 inozemnih ponuditelja koji sudjeluju u postupcima. U ovoj godini, do danas, objavljeno je preko 35 000 obavijesti na portalu, od čega preko 19 200 obavijesti o nabavi i preko 7420 obavijesti o dodjeli ugovora te dodatno 1883 godišnje obavijesti za neprioritetne usluge. Dnevno se na portalu objavi između 100-150 različitih obavijesti.

Ovaj sustav se kontinuirano razvija. Do sada smo razvili modul za elektroničke objave koji podrazumjeva objavu svih vrsta obavijesti predviđenih Zakonom o javnim nabavama; zatim modul e-Tender koji podrazumijeva objavu tenderskih dokumentacija putem portala, što naredne godine postaje zakonska obveza u svim postupcima, te modul za elektroničku dodjelu ugovora gdje posebno ističemo podsustav za provedbu elektroničkih aukcija (e-Aukcija). Sustav za e-Aukcije predstavlja fazu dodjele ugovora. Umjesto da se ugovor dodjeli najpovoljnijem ponuditelju na temelju inicijalne ponude, svi kvalificirani ponuditelji se pozivaju da sudjeluju u aukciji, gdje su u prilici podnositi nove cijene, izmijenjene naniže, ili cijene i nove (poboljšane) vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda. Automatskim metodama ocjenjivanja sustav rangira sve sudionike e-Aukcije.

Ukupan broj e-Aukcija zakazanih u sustavu e-Nabave u ovoj godini, zaključno sa 30.11. 2017. godine bio je 4864, a održano je 2210 e-Aukcija.Ukupna razlika u cijeni između inicijalnih i konačnih ponuda, odnosno u najvećem dijelu ostvarene proračunske uštede, prije i nakon e-Aukcija u navedenom razdoblju su 6.872.292,88 KM što predstavlja smanjenje od 6,78 % u odnosu na inicijalno najpovoljnije dostavljene ponude. U prosjeku se dnevno kroz sustavprovede 10 e-Aukcija,  a najveći broj održanih e-Aukcija  zabilježenih u jednom danu je bio 60.

Kako je priopćio gospodin Đenan Salčin, ravnatelj Agencije za javne nabave BiH, Agencija je pokrenula još jedanprojekat unprijeđenja sustava e_Nabave;

S današnjim danom puštamo preglede podataka o dodjelama ugovora, ali i preglede izvješća o sklopljenim izravnim sporazumima i ugovorima po konkurentskim zahtjevima, što do sada nije bilo moguće pregledati na portalu. Pregled je moguće napraviti za sve ugovorna tijela u Bosni i Hercegovini. Omogućit će se i pregled okvirnih sporazuma sa pojedinačnim ugovorima, dodjela ugovora za neprioritetne usluge, npr. hotelske usluge i ugostiteljske usluge, zatim pregled dodjeljenih ugovora koji su izuzeti od primjene Zakona o javnim nabavama, pregled provedenih e-Aukcija i detalja o istim.

U narednoj godini su planirane idaljnje aktivnosti za unaprijeđenje sustava kao što su;

  • Mogućnost pregleda planova nabava i realizacije ugovora na javnom dijelu portala;
  • Mobilne aplikacije sustava e-Nabave za platforme Android, iOS i Windows, razvijene primarno za ponuditelje koji sudjeluju u postupcima javnih nabava;
  • Elektroničko dostavljanje ponuda od strane ponuditelja;
  • Elektroničko otvaranje ponuda;
  • Elektronička evaluacija ponuda.

 

„Završetkom ovog projekta očekujemo potpuno informatiziran proces javne nabave od objave plana nabave ugovornog tijela, provedbe postupka javne nabave, do dodjele ugovora i praćenja njihove realizacije; pri tome bez ijednog papira i sa 100% elektroničkom komunikacijom između javnih tijela u BiH i ponuditelja iz poslovne zajednice“, istakao je gospodin Salčin.

Takođe, uvodi se jedna funkcionalnost koja će znatno smanjiti broj postupaka bez obavijesti o nabavi. Agencija će u sustavu uvesti opcionalnu objavu zahtjeva za informativnu ponudu po izravnom sporazumu (postupak za vrijednosti do 6000KM). Na ovaj način ćemo olakšati zainteresiranim ugovornim tijelima da na jednostavniji način dođu do adekvatne ponude i u postupcima male vrijednosti, a istovremeno pomoći malim poduzetnicima da lakše uđu na tržište javnih nabava.

Ravnatelj je naglasio i da su planirane izmjene i dopune postojećeg Zakona o javnim nabavama, te da je formirana radna skupina za izmjenu Zakona, koja je počela sa radom. Sa svim predloženim izmjenama javnost će svakako biti na vrijeme upoznata.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend