Lokalne vijesti, Vijesti iz BiH

Provjerite lokaciju svog biračkog mjesta

Centralna izborna komisija BiH poziva birače da prije dana izbora provjere lokaciju svog biračkog mjesta.

 To mogu učiniti ako posjete web stranicu CIK BiH http://www.izbori.ba i otvore link “Da li ste registrirani”, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB). 


Dugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12. Poruka treba da sadrži samo JMB. Slanje poruke košta 0,10KM+PDV. 

Treći način provjere je da birač posjeti općinski Centar za birački spisak i da provjeri lokaciju svog biračkog mjesta

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend