Priručnici o opasnostima od prirodnih i drugih nesreća

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu od Federalne uprave civilne zaštite dobila je određen broj priručnika namijenjenih učenicima osnovnih škola uzrasta između osam (8) i dvanaest (12) godina koje je FUCZ dostavilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Obiteljski / porodični priručnik, Dječiji priručnik i Dječija igrica sa sadržajem upozoravaju na opasnost od prirodnih i drugih nesreća. Porodični / obiteljski priručnik na početku upoznaje sa važnim telefonskim brojevima hitnih službi: Operativni centri civilne zaštite – 121; Policija – 122; Vatrogasci – 123; Hitna medicinska pomoć – 124; i Pomoć na cesti – 1282 / 1285 / 1288 (telefoni na raspolaganju 24 sata). Priručnik je izgrađen s namjerom da na jednostavan i pristupačan način pruži osnovna uputstva za ponašanje stanovništva u slučaju prirodnih ili drugih neseraća. Posebno je važno preventivno djelovati, odnosno izvršiti pripreme prije nego što se nesreća desi kako bi štetne posljedice po živote ljudi i materijalna dobra bile svedene na najmanju moguću mjeru. Dječiji priručnik ima za cilj da obrazovnoj zajednici i djeci pruži inovativno i interaktivno sredstvo za upravljanje rizikom. Zemljotresi, poplave, klizišta, epidemije i dr. prirodne su pojave koje se javljaju kroz cijelu historiju čovječanstva. Međutim, brzi porast stanovništva, zagađivanje i uništavanje prirodne sredine i povećano siromaštvo doprinijeli su pretvaranju ovih prirodnih pojava u katastrofe koje uzrokuju ogromne gubitke u ljudskim životima, infrastrukturi i materijalnoj imovini. Kontinuiranim, zajedničkim radom zajednica može pomoći u smanjivanju efekata katastrofa. Slikovnica – Dječija igrica pruža edukativne sadržaje iz kojih se uči spriječavanje prirodnih nesreća i kako se od njih zaštititi. Priručnici su prikladni za obuku i upoznavanje stanovništva o opasnostima od prirodnih i drugih nesreća, kao i poruke za spašavanje. Priručnici su preko Kantonalne uprave za civilnu zaštitu dostavljeni općinskim organima i službama civilne zaštite koje će iste raspodjeliti po školama (osnovnim, po mogućnosti određen broj komada dostaviti predškolskim ustanovama) na području općine.

 

(Kantonalna uprava za CZ)