Lokalne vijesti

Priopćenje za javnost u vezi sa zimskim održavanjem puteva na općini Vitez

U protekla dva dana došlo je do  sniježnih padavina koje su zimskim službama otežale posao čišćenja, kako u našoj općini tako i u cijeloj BiH. Iako se uz velike napore radi na održavanju saobraćajnica, smatramo da se situacija može i mora popraviti.

U cilju tačnog i pravovremenog informisanja javnosti dužni smo saopštiti da je Općina Vitez postupala u skladu sa svim zakonskim odredbama prilikom provođenja tendera i odabira firme zadužene za zimsko održavanje puteva.

Nakon provedene procedure propisane Zakonom o javim nabavkama, ponuda za zimsko održavanje puteva firme Adžić Asfalt d.o.o. ocijenjena je kao najpovoljnija, te je u skladu sa procedurom Povjerenstvo/Komisija za javne nabavke predložilo pomenutu firmu za izvođača.

Komsija za javne nabavke i Općina Vitez u svim tenderima u granicama zakonskih mogućnosti prilikom odabira izvođača radova nastoji angažovati domaću operativu.

Treba napomenuti da JKP „Vitkom“ nema potrebnu mehanizaciju za obavljanje svih poslova koji su propisani ugovorom o zimskom održavanju puteva. Istina je da je prethodnu godinu JKP „Vitkom“ obavljao poslove na održavanju saobraćajnica, u administrativnom smislu angažirao podizvođače, što je nosilo sa sobom još veće troškove. Ugovorom o čišćenju i održavanju javnih i zelenih površina članom 1. tačkom 6.  JKP „Vitkom“ je zaduženo za: „Čišćenje snijega i leda sa trotoara, trgova, prolaza, prilaza i po potrebi posipanje abrazivnim materijalom u gradu i duž saobraćajnice Impregnacija – Divjak, a što nije obuhvaćeno zimskim održavanjem, te uklanjanjem pijeska sa navedenih lokacija nakon zimske sezone.“

Ovogodišnjim ugovorom o zimskom održavanju, dužina lokalnih puteva i gradskih ulica uvećana je za 23.870 metara, sa ukupnim troškovima od 83.503 KM. Poređenja radi prošlogodišnja dužina puteva bila je 109.750 metara, a ugovorena cijena obavljanja poslova na zimskom održavnju lokalnih puteva i gradskih prometnica iznosila je 95.000 KM.

Svaka mjesna zajednica dužna je pronaći podizvođača za čišćenje lokalnih puteva kojima nije moguće mašinski vršiti čišćenje snijega, dakle dionice koje nisu obuhvaćene Ugovorom o zimskom održavanju.  

Dosadašnja sredstva za radove na zimskom održavanju saobraćajnica na području općine Vitez osiguravana su iz budžeta općine, a uvođenjem komunalne naknade među desetak usluga obezbijedit će se i sredstva za zimsko održavanje saobraćajnica.

Ovim putem apelujemo na razumijevanje građana, te očekujem da ćemo u narednim danima ispuniti sve obaveze koje proizlaze iz nadležnosti Općine i Izvođača.

Zahvaljujemo se svim firmama i građanima koji su ponudili pomoć.

 

ugovor adzic asvaltPonuđači za odrzavanje cesta

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend