Vijesti iz BiH

Predstavljen projekt “Mediji i javni ugled”

Projekt “Mediji i javni ugled”, u čijem je fokusu uspostava transparetnosti medijskog vlasništva, finansiranja medija i oglašavanja u Bosni i Hercegovini, predstavljen je jučer u Sarajevu.

Ključni ciljevi ovog projekta jesu priprema zakonskog okvira za reguliranje ove oblasti, konkretnije donošenje zakona o transparentnosti medijskog vlasništva i finansiranja, odnosno zakona o oglašavanju i u sklopu toga i procedura za finansiranje javnih medija iz budžeta na svim nivoima, a što je od iznimnog značaja za slobodu izražavanja, zaštitu novinara i sprečavanje pritisaka na medije i novinare, motiviranih političkim i finansijskim razlozima.Početak realizacije ovog projekta koji finansira Evropska unija (EU) pozdravio je šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars Gunnar- Wigemark, koji je u izjavi za medije istaknuo da postoje propisi koji uređuju rad medija u BiH, ali ne i oni koji se tiču konkretno transparentnosti vlasništva nad medijima.

Ocijenio je da se takva situacija negativno reflektira na svakodnevni rad medijskih djelatnika, odnosno novinara, koji su nerijetko izloženi različitim oblicima pritisaka, navodeći da je s druge strane neophodno sagledati način medijskog izvještavanja i odnosa medijskih kuća spram javnosti. Ambasador Wigemark je, istovremeno, izrazio očekivanje da će debata o spomenutim pitanjima rezultirati novim zakonskim propisima koji će, između ostalog, detaljnije regulirati pitanje transparentnosti vlasničkih struktura, uključujući i pitanje finansiranja javnih emitera koje još nije riješeno na zadovoljavajući način, a što je, uz ostalo, tretirano i u Izvještaju Evropske komisije. Spremnost da podrži realizaciju ovog projekta istaknuo je i ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko, a kako je Feni kazao njegov savjetnik Fadil Mandal, ovo ministarstvo će dati punu podršku unapređenju transparentnosti finansiranja i vlasništva u medijima i transparentnosti oglašavanja, bez čega nema nezavisnih i slobodnih medija. Dodao je da će Ministarstvo prometa i komunikacija BiH pomoći ovom projektu da ‘pronađe put’ do parlamentarnih klupa, a radi donošenja odgovarajućih zakonskih rješenja u skladu s očekivanjima svih involviranih strana, uključujući i najširu javnost kojoj su potrebni slobodni i nezavisni mediji. Predsjednik Udruženja BH novinari Marko Divković je izjavio da je nužno zakonski regulirati spomenute oblasti te da će to pozitivno utjecati na rad medija, uz opasku da ogroman konglomerat medija koji djeluju u BiH nije donio i potreban kvalitet. Naglasio je da takvom stanju doprinosi netransparentnost vlasništva medija, pojašnjavajući da ako se ne zna ko je vlasnik da se ne može znati ni šta će i kako će takvi mediji da rade, te izražavajući očekivanje da će nakon usvajanja dva spomenuta zakona ponašanje ljudi koji vode medije biti drugačije, odgovornije i prihvatljivije, kao i da će status novinara biti bolji. Generalna sekretarka Udruženja BH novinari Borka Rudić novinarima je kazala da je cilj zakonskog reguliranja spomenitih oblasti – zaštita slobode izražavanja, prava građana na profesionalne, fer i objektivne informacije i zaštita medija od političkih pritisaka. Po njenim riječima, ovaj projekt cilja na to da i mediji, koji zagovaraju transparentnost vlasti, civilnog drutva, akademske zajednice i drugih segmenata bh. društva, i sami budu transparentni.     Rudić je ocijenila da je današnja debata rezultirala konkretnim i korisnim prijedlozima od značaja za nastavak projekta, kojima se, između ostalog, pledira za uključivanje cjelokupne medijske zajednice i oglašivačke industrije kako bi se napravile neophodne promjene, a za što su interes pokazali i predstavnici vlasti i civilnog društva. Kako je rečeno, projekt “Mediji i javni ugled” se oslanja na EU-standarde transparentnosti medijskog vlasništva i medijskog pluralizma, kao i na zaštitu vrijednosti novinarske profesije i ugleda u javnosti. Rok za realizaciju ovog projekta je 30 mjeseci. Njegova ukupna vrijednost je 250.000 eura, od čega 90 posto osigurava EU, a za provedbu projekta zadužen je Konzorcij koji čine Fondacija Media centra Sarajevo, Vijeće za štampu i online medije u BiH, NVO JaBiHEU i Udruženje BH novinari.

 

 

(Izvor:dnevni avaz)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend