Predsjedništvo OO HDZ BiH Vitez boravilo u Nadiocima i Šantićima

U nizu radnih sastanaka koje ovih dana održava Predsjedništvo OO HDZ BiH Vitez, jučer je održan i radni sastanak s članovima Izvršnog odbora TO HDZ Nadioci-Šantići. Uvodnu riječ dao je predsjednik TO Nadioci-Šantići Goran Stipinović, a potom je o infrastrukturnim problemima u ovom naselju govorio Ljuban Delić, naglašavajući problem putne, elektro i vodovodne mreže.

Sve nazočne pozdravio je predsjednik OO HDZ Vitez, Franjo Rajković, koji je naglasio potrebu ovakvih radnih sastanaka na kojima se na terenu treba dobiti slika objektivnih potreba pojedinih viteških naselja i na temelju toga iznaći načine da se pomogne u realizaciji pojedinih projekata. Načelnik općine Vitez Vlado Alilović podsjetio je na realizirane kapitalne projekte u Općini Vitez te naglasio da će općina podržati i svaki od tzv. malih projekata za koje se zauzmu građani osobito projekte koji se realiziraju financijski „marka na marku“. Ovom prilikom predstavljeni su i kandidati OO HDZ BiH Vitez za Opće izbore i to za državnu razinu Marina Pendeš, za federalnu razinu Katica Čerkez i Željko Kocaj te za županijsku razinu Ljubica Garić, Tomislav Bošnjak Matić, Ljuban Šantić, Boris Marjanović kao i Zoran Luković.