Vijesti iz BiH

Predsjednik FBiH Marinko Čavara pomilovao dvije osobe

Čavara je u odluci objavljenoj u posljednjem broju Službenih novina FBiH pomilovao Ervina Čosića iz Topčić Polja, koji je 2004. godine za krivično djelo krađe osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca koja neće biti izvršena ako osuđeni u periodu od jedne godine od pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Na taj način je naloženo da se presuda Općinskog suda u Zenici od 23. decembra 2004. godine briše i da se osuđenik djelimično oslobodi izdržavanja kazne zatvora.

Također, Čavara je donio odluku kojom je pomilovan Pero Perić iz Kiseljaka, a koji je presudom Kantonalnog suda Novi Travnik od 18. septembra 2013. godine optužen za krivična djela ubistva u pokušaju, izazivanje opće opasnosti, ugrožavanje sigurnosti i oštećenje tuđe stvari.

On je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i jedinstvenu novčanu kaznu od 1.200 KM, koja je pravomoćnom presudom Vrhovnog suda Federacije BiH preinačena u kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i osam mjeseci.

Čavara je odlučio da se Perić djelimično oslobodi izdržavanja izrečene kazne zatvora za period od šest mjeseci.

Predsjednik Federacije BiH odbio je pomilovati Suada Muratbegovića, Damira Bećarevića, Danijela Kobaša, Esada Čelikovića, Fikreta Hadžića i Emira Kunića.

Od Čavare su pomilovanje tražili Selvedin Brković i Isad Baltić, kojim je u međuvremenu kazna istekla.

(klix.ba)
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend