Sport

Predrag Sučić izabran za predsjednika Sportskog saveza općine Travnik

Na izvještajno izbornoj Skupštine Sportskog saveza općine Travnik izabrano je novo rukovodstvo Sportskog saveza općine Travnik i izvršenje su izmjene i dopune Statuta Sportskog saveza općine Travnik zbog obaveza svih članica Sportskog saveza SBK/KSB da usklade svoje statute sa Statutom Sportskog saveza SBK/KSB i Zakonom o sportu SBK/KSB.

 

Skupština Sportskog saveza općine Travnik u cijelosti je prihvatila Statut Sportskog saveza SBK/KSB uz dopunu formiranja Izvršnog odbora Sportskog saveza općine Travnik, operativnog tijela koji se sastoji od pet članova Upravnog odbora Sportskog saveza općine Travnik koji broji 11 članova.  Nakon usvajanja Statuta i drugih normativnih akata u skladu sa novim Sttutom i izvještaja o radu, za predsjednika Skupštine Sportskog saveza općine Travnik izabran je Saradin Borić, dok je za potpredsjednika Skupštine Sportskog saveza općine Travnik izabran Drago Marjanović.

U Upravni odbor Sportskog saveza općine Travnik izabrani su istaknuti sportski radnici: Predrag Sučić, Mirsad Ibrišimbegović, Dina Arnautović, Senad Merđić, Ivica Bajo, Stipo Križanac, Ivo Martić, Elvir Salihagić-Taka, Nikola Biljaka, Siniša Dukić i Ibrahim Osmanagić-Kibri.

Jednoglasnom odlukom za predsjednika Sportskog saveza općine Travnik izabran je Predrag Sučić, dugodišnji sportski radnik, koji je sa uspjehom obavljao niz funkcija u sportu na području općine Travnik i SBK/KSB. Nakon izbora prisutnima se obratio novoizabrani predsjednik Sporskog saveza općine Travnik Predrag Sučić i zahvalio na ukazanom povjerenju članicama Sportskog saveza općine Travnik i da je prvi zadatak novoizabranog rukovodstva da izvrši reevidenciju članstva.

(Sportski savez općine Travnik)

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend