Lokalne vijesti

Poziv na javnu raspravu – Nacrt Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu

Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici, održanoj 29.8.2019. godine, utvrdila je Nacrt Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu i zadužila Ministarstvo privrede da u općinama s područja Srednjobosanskog kantona otvori javnu raspravu.

Javnu raspravu provest će predstavnici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, odnosno radna grupa koju je ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona imenovao Rješenjem.

Nakon svake javne rasprave sačiniti će se zapisnik o zaprimljenim prijedlozima, sugestijama i komentarima, koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja Prijedloga Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu.

U tabeli ispod je raspored održavanja javnih rasprava:

R.btr. Općine Mjesto
održavanja javne rasprave
Datum održava- nja javne rasprave  Vrijeme održavanja javne rasprave
1. Kiseljak, Kreševo, Fojnica, Busovača Kiseljak
(sala općine)
 23.09.2019.
(ponedjeljak)
 11,00 sati
2. Jajce, Dobretići Jajce
(sala općine)
 24.09.2019.
(utorak)
 11,00 sati
 3.Travnik, Vitez,
Novi Travnik
 Travnik
(sala općine)
 26.09.2019.
(četvrtak)
 11,00 sati
 4.Bugojno,
Gornji Vakuf – Uskoplje, Donji Vakuf
 Bugojno
(sala općine)
 27.09.2019.
(petak)
 11,00 sati

Zbog značaja gore navedenog propisa molimo vas da s područja vaše općine pozovete sve zainteresovane stranke.

Tekst prihvaćenog Nacrta Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu možete preuzeti na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona. (www.sbk-ksb.gov.ba).
Komentari, sugestije i prijedlozi na tekst nacrta Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu mogu se dostaviti elektronski putem e-mail adrese: min.priv@bih.net.ba. (Obrazac za dostavljanje primjedbi, sugestija i prijedloga)
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona: 030/511-217.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend