Vijesti iz BiH

Požar u Radionici glavne logističke baze u Rajlovcu stavljen pod kontrolu

Zahvaljujući intervenciji ekipe Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, požar, koji je jučer izbio u jednom od objekata na lokaciji kasarne Rajlovac kod Sarajeva, stavljen je pod kontrolu.

Uz pomoć i saradnju pripadnika OS BiH zaustavljeno je daljnje širenje požara te su poduzete mjere na zaštiti ljudstva i materijalnih resursa.

Nema nastradalih niti povrijeđenih osoba.

Oružane snage BiH formirale su Tim za stalno praćenje situacije na terenu, te utvrđivanje uzroka i okolnosti pod kojima je došlo do požara.

Požar je izbio u Radionici glavne logističke baze na lokaciji kasarne Rajlovac kod Sarajeva, objekt br. 15.

Ministrica obrane BiH izdala je zadatak Generalnom inspektoratu MO BiH da utvrdi sve činjenice, okolnosti, moguće propuste u primjeni regulative i eventualnu odgovornost pojedinaca i elemenata sistema.

Daljnji proces istražnih radnji je u nadležnosti Tužilaštva Kantona Sarajevo.

(Ured za odnose s javnošću)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend