Partnerstvo za zdravlje u saradnji s EU

Partnerstvo za zdravlje u suradnji sa EU je na Vlašiću predstavilo program „Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i suradnje vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravlja Bosne i Hercegovine“ koje je finansirala Evropska unija, a čije je sprovođenje počelo u januaru tekuće godine.

 

„Partnerstvo za zdravlje svojim aktivnostima svakodnevno nastoji doprijeniti napretku društvene zajednice, a u periodu realizacije projekta koji će trajati dvije godine, trudit ćemo se da uspostavimo mehanizme saradnje između civilnog sektora i vladinih institucija, kako bi došlo do unapređenja sistema javnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Pored toga, Partnerstvo za zdravlje će raditi na povećanju kapaciteta nevladinog i vladinog sektora za partnerski dijalog i saradnju, s ciljem kvalitetnijeg kreiranja i provedbe politika i programa iz oblasti zdravstvene zaštite, kao i usluga prema građanima“, istakao je Haris Karabegović, projektni koordinator Partnerstva za zdravlje. Prisutni su imali priliku da učestvuju u realizaciji prve projektne radionice Partnerstva za zdravlje pod nazivom „Prezentacija identifikovanih postojećih mehanizama suradnje nevladinih organizacija i vladinih institucija u sektoru zdravstva“. „Nadamo se da će ovaj program podići nivo javne svijesti o važnosti saradnje između civilnog sektora i vladinih institucija, što je jako dug proces koji uključuje angažman cjelokupne društvene zajednice, a ovakvi programi su od velikog značaja, kako za korisnike sistema javnog zdravstva u BiH, tako i za uposlenike civilnog sektora, ali i vladinih institucija“, dodao je Karabegović. Lideri radionice bili su Iskra Vučina (autorica istraživanja postojećih mehanizama suradnje vladinog i nevladinog sektora u zdravstvu), Sanja Stanić (direktorica UG Viktorija) te Adi Kolasević (PH konsultant na izradi baze NVO-a koji svojim kapacitetima zadovoljavaju kriterije za suradnju sa vladinim institucijama). Učesnici koji su se odazvali radionici su: predstavnici Instituta za javno zdravstvo RS / Resursni centar, Zavod za javno zdravstvo FBiH, DCNNBI, UG Viktorija, UG Margina, PH i CAZAS.

(seebiz.net)