Osnivanje fonda za planiranje obitelji, naknade za nezaposlene rodilje

Osim što će financijski pomoći rodiljama i obiteljima s više djece, plan Vlade Federacije BiH je od ove godine krenuti s jasnim načinom financiranja kada je riječ o organiziranju međunarodne manifestacije posvećene djeci “Dječji tjedan” koja se obilježava u prvom tjednu mjeseca rujna, piše Večernji list BiH.

Šest posto U pojašnjenju koje je poslano zastupnicima i izaslanicima obaju domova Parlamenta Federacije BiH navodi se kako se Dječji tjedan uvodi radi poticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promoviranju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unaprjeđenje razvoja brige o djeci i izravne potpore djeci radi njihova učinkovitijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i potpore djeci koja izlaze iz sustava javne brige. Napravljen je i plan na koji način će se financirati manifestacije i programi za Dječji tjedan.

Za to će se tijekom cijeloga rujna naplaćivati ili izdvajati novčani iznosi od jedan posto na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom prometu, kao i brodskom, zrakoplovnom i autobusnom prometu. Također je predviđen iznos od jedan posto na poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, osim na pošiljke novina i časopisa. Za organiziranje Dječjega tjedna izdvajat će se jedan posto od svih prodanih ulaznica za kazališne predstave, kina i druge kulturne manifestacije i sportske priredbe te jedan posto na svaki prodani primjerak nosača slike ili zvuka. Planom je predviđeno uvođenje obveznog dječjeg doplatka, a imajući u vidu ograničena proračunska sredstva, predlagatelj je predvidio da pravo na dječji dodatak mogu ostvariti djeca do navršene 18. godine života pod uvjetima propisanim zakonom, ali su oni vezani za prihodovni cenzus te smještaj u hraniteljsku obitelj ili ustanovu socijalne zaštite na teret proračunskih sredstava. Utvrđena je i visina dječjeg dodatka koja iznosi šest posto prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Također je predviđen i uvećani dječji dodatak u iznosu od osam posto prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za korisnike koji ispunjavaju jedan od zakonom propisanih uvjeta. Planirana je i isplata novčane pomoći nezaposlenoj rodilji koja bi prema prijedlogu iznosila oko 30 posto prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu i ona se isplaćuje kroz razdoblje od godinu dana. Napravljena je i projekcija koliki je broj kućanstava s prihodom po članu kućanstvima nižim od 190 KM i taj se broj kreće oko 122.274 pa se gotovo petina ukupnog broja kućanstava ili preciznije “oko 18,75 posto ne može kvalificirati za ostvarivanje nekog od navedenih dvaju prava po osnovi prihodovnog cenzusa.

Pritom treba naglasiti da se procjenjuje kako približno 73.000 djece živi u kućanstvima s prihodima nižim od utvrđenog cenzusa”, stoji u pojašnjenju prijedloga zakona koji uređuje osnove materijalne potpore obiteljima s djecom. U cilju zaustavljanja iseljavanja i općeg demografskog pada stanovništva, prema projekcijama koje su za potrebe Vlade Federacije BiH napravili stručnjaci iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja, navodi se potreba za utemeljenjem posebnog fonda za planiranje obitelji. Stručnjaci navode kako je za jaču demografsku obnovu potrebno pružanje financijske i druge potpore obiteljima koje planiraju rađanje djece. Davanje jednokratne pomoći za osiguranje realne naknade osnovnih troškova za novorođenče, redoviti roditeljski i dječji dodatak te porezne olakšice na izdvajanja za djecu olakšalo bi podizanje djece i formiranje zdravlje obitelji.

Poticajne mjere Za pružanje ovakvih poticajnih mjera potrebno je, prema njihovu mišljenju, utemeljiti i organizirati rad spomenutog fonda. U dokumentu pod nazivom “Ublažavanje trenda demografskog starenja stanovništva, poboljšati stabilnost obitelji i položaj mladih” piše kako je za ostvarivanje ovih aktivnosti potrebno i osnivanje fonda za planiranje obitelji i osiguranje optimalne rodiljske naknade za sve rodilje, zaposlene i nezaposlene u Federaciji BiH, i pri tome ujednačavati i rodiljske naknade za zaposlene i nezaposlene majke uzimajući u obzir različite osnove za ostvarivanje prava na rodiljsku naknadu.