Vijesti iz BiH

Ombudsmeni ukazuju na kršenje procedure u natječajima

Ombudsmeni BiH skreću pažnju organizacijama i institucijama u Bosni Hercegovini da prilikom zapošljavanja od građana ne trebaju tražiti uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno neosuđivanju bilo koje vrste, kao ni ljekarsko uvjerenje.

Na osnovu obraćanja građana toj instituciji, u postupku istrage, Ombudsmeni BiH nedvosmisleno su utvrdili da je traženje uvjerenja o neosuđivanju ili osuđivanju od građana, kao i ljekarskog uvjerenja prilikom konkursne procedure, suprotno važećim domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama koje imaju obavezujuću snagu u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Ombudsmeni, također, podsjećaju da podaci o krivičnim presudama, kao i podaci o zdravstvenom stanju, spadaju u posebne kategorije osobnih podataka i da traženje te dokumentacije na konkursu predstavlja povredu Zakona o zaštiti osobnih podataka, što povlači prekršajnu odgovornost i novčane kazne do 100.000 KM. Konkursi na kojima se u traženu dokumentaciju uvrštavaju i zaštićeni podaci, a kandidati se odbiju samo na osnovu nedostavljanja istih, su nelegalni, što dovodi do pravne nesigurnosti i neizvjesnosti kako za odbijenog tako i za izabranog kandidata. Konačno, ukoliko je to neophodno, informacije iz kaznene evidencije,  institucija ili organizacija može sama zahtijevati ukoliko dokaže da za to ima opravdan interes, u skladu sa zakonom, a ljekarsko uvjerenje može se tražiti samo od izabranog kandidata po okončanju konkursne procedure. Ombudsmani podsjećaju da nadgledanje provođenja Zakona o zaštiti ličnih podataka spada u nadležnost Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini te „da u svakom raspisanom konkursu treba razlikovati uvjete koje kandidat treba da ispuni od dokumentacije koju treba priložiti”. Nije sporno ako postoji jasan zakonski osnov da se pod uvjetima navede da osoba nije krivično odgovarala. Međutim, po automatizmu to ne može biti popraćeno i u dijelu koji definira  potrebnu dokumentaciju, kaže se u saopćenju Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.
(Fena)

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend