ODUZETI KRIVOTVORENI PARFEMI

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Gradiška privremeno su oduzeli 5.952 komada krivotvorenih parfema.
Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje, u Carinskoj ispostavi Gradiška prilikom provođenja mjera carinskog nadzora pri uvozu roba na teritorij Bosne i Hercegovine izvršili su detaljan pregled pošiljke iz Kine. Tokom pregleda utvrđeno je da se u predmetnoj pošiljci nalazi i veća količina parfema za koje postoji osnovana sumnja da se istim povređuje zaštićeni žig. Carinski službenici UIO kontaktirali su zastupnike nosioca prava za BiH, koji su se izjasnili da se radi o krivotvorenoj robi. Tom prilikom je otkriveno i privremeno oduzeto 5.952 komada krivotvorenih parfema marki Hugo Boss, Chanel, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Playboy i Kenzo.
Protiv počinioca opisanih nezakonitosti, shodno odredbama Zakona o carinskim prekršajima BiH, pred nadležnim sudom, bit će podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.