Lokalne vijesti

Održan sastanak o uspostavi biciklističke staze od Jajca, preko Viteza, do Busovače

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ) i Turistička zajednica KSB projektom “Staza stare pruge” nastoje stvoriti pretpostavku za daljnji razvoj cikloturizma na području srednje Bosne.

Stoga je u Donjem Vakufu održan sastanak s načelnicima pet općina sudionica projekta “Staza stare pruge”, na kojem je dogovorena suradnja za održavanje i daljnje unaprjeđenje trasa biciklističke staze. Trenutno se izvode nužni građevinski radovi u okviru raspoloživog proračuna kako bi se dionica trase stare uskotračne pruge uvezala u jednu cjelinu i osigurala mogućnost korištenja ove dionice za bicikliste.

Riječ je o projektu u okviru kojeg će se starom željezničkom prugom od Jajca do Busovače uspostaviti trasa biciklističke staze koja će u kombinaciji s turističkim razgledanjem ruralnih područja, kulturno-povijesnom baštinom i prirodnom ljepotama, gastronomijom i smještajno-ugostiteljskim kapacitetima, te poslovnim umrežavanjem sudionika u ‘bike friendly’ sustav kao i digitaliziranjem njihovih ponuda, na području srednje Bosne ponuditi kao novi turistički proizvodi za turiste u okviru outdoor turizma.

Projekt „Staza stare pruge“ je izuzetno kompleksan projekt koji ima prvenstveni cilj uspostavu biciklističke staze duž trase stare uskotračne pruge na dionici od Busovače do Jajca u dužini od 98 kilometara onih dijelova pruge koji su na raspolaganju i uvezivanje istih sa sustavom lokalnih cesta koje su manje prometne, a koje cikloturisti preferiraju u svojoj vožnji. Biciklistička staza će se uspostaviti po trenutnoj podlozi koja je donekle uređena, a koja će biti prohodna za bicikliste, kazala je Maja Kišić, direktorica REZ Agencije.

-„U ovoj fazi projekta financijski iznos od 130.000,00 KM, koji je projektnom aplikacijom predviđen za građevinske radove je maksimalan iznos ulaganja u infrastrukturu. Ta sredstva će se iskoristiti za krčenje zaraslih dijelova staze, šiblja i drveća koje se nalazi na samoj stazi, tamponiranje manjih dionica kritičnih mjesta trase, sanaciju brojnih propusta i vodotoka koji su pojedine dionice trase doslovce pretvorile u močvaru, sanaciju, te za probijanje tunela i obnovu četiri mosta koji su nužni da bi se dionica uvezala“ pojasnila je Kišić.

Kako ističe direktor TZ KSB i projekt menadžer, Miroslav Matošević, prioritet ovog projekta je između ostalog da se uspostavom biciklističke staze namijenjene za MTB bicikla spriječi njena daljnja devastacija kako u smislu njene zapuštenosti tako i u smislu izgradnje brojnih objekata i upotrebe trase u druge namjene.

-„Zaista smo iznenađeni očajnim stanjem same trase bivše uskotračne pruge gdje su izgrađeni brojni stambeni, gospodarski, ali i pomoćni objekti, devastirani gotovo svi željeznički mostovi i tuneli, kao i činjenicom da je sama trasa u velikom dijelu obrasla šibljem i drvećem. Neke manje dionice zahtijevaju korištenje magistralnog puta zbog velikih ulaganja u alternativna rješenja u zaobilaznice“, kazao je Matošević.

Financijske potrebe za građevinske radove za potpuni završetak biciklističke staze znatno su veće od trenutnih sredstava s kojima raspolažu, ali Matošević naglašava da su jako sretni što je projekt konačno pokrenut, te da planiraju u narednom razdoblju, uz potporu lokalnih i kantonalnih vlasti, unaprjeđivati do jedne moderne i atraktivne biciklističke staze. Kako ističu nositelji projekta, osim ulaganja u prvoj fazi u nužne infrastrukturne radove, predviđeno je i uvođenje „Bike friendly“ sustava na području Središnje Bosne, izrada alata za upravljanje turističkim proizvodom u smislu web stranice i mobilne aplikacije, postavljanje pet odmorišta i pet „pametnih“ klupa sa sustavom za promociju i manji popravak bicikala kao i punjenje električnih bicikala, obilježavanje biciklističkom signalizacijom cijele trase biciklističke staze, izradu storytelling vodiča, promotivnih materijala te promocija i marketing cikloturizma kao i same biciklističke staze.

Projektom će se dodatno unaprijediti turistička ponuda za duži boravak i omasovljenje posjetitelja u okviru turizma na otvorenom na području Travnika, Viteza, Donjeg Vakufa, Busovače i Jajca. Za projekt “Staza stare pruge”, Europska unija je izdvojila preko 190.000 eura bespovratnih sredstava u okviru projekta EU4Business.

EU4Business je projekt Europske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH potiče razvoj ciljanih sektora. Projekt je vrijedan 16,1 milijuna eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (15 milijuna eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliojua eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od travnja 2018. godine do ožujka 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend