Održan sastanak na temu gospodarenja i čuvanja šuma i vode

Zbog novonastale situacije s Upravom šumarije Vitez, točnije prestanka rada radnika u matičnoj općini i njihovim raspoređivanjem u druge općine, općinski načelnik Advan Akeljić, na osnovu dopisa Šumskoprivrednog društva „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf sazvao je sastanak na kom su nazočili predstavnici:
Općine Vitez, JP Vodovoda i kanalizacije Zenica, JKP Vitkoma Vitez, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Županijskog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalne uprave za inspekcijske poslove (Federalni vodni inspektor, Federalni šumski inspektor), Županijske šumarske inspekcije, Agencije za vodno područje rijeke Save, Kantonalne uprave za šumarstvo, Šumskoprivrednog društva „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, te Policijske stanice Vitez.

Dana 26. travnja 2016. godine održan je sastanak u Sali općine Vitez, gdje je razmatrana problematika gospodarenja i čuvanja šume, te raspolaganja drugim resursima, prije svega vodnim, na području općine Vitez.

Iz dopisa Šumskoprivrednog društva „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf koji je poslan na navedene adrese, kao i iznesenih stavova JP Vodovoda i kanalizacije Zenica i njihovog ponašanja pri dobijanju potrebnih dozvola koje treba ishodovati, Šumsko privredno društvo Donji Vakuf, a radi nepostojanja potrebne zakonske regulative (Zakon o šumama FBiH), Općina Vitez, iako nenadležna na zajedničkom sastanku svih relevantnih subjekata, načelnik općine Vitez Advan Akeljić nastojao je da približi stavove aktera, s ciljem normalnog gospodarenja raspoloživim resursima na području Kruščićke planine, s posebnim akcentom na zaštitu šumskog bogatstva. Nakon provedene rasprave na satanku su doneseni i određeni zaključci:

  1. Zbog novonastale situacije vezano za bespravnu sječu potrebno je da se maksimalno angažiraju Županijska uprava za šumarstvo ŽSB, ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, te MUP Srednjobosanske županije na spriječavanju bespravne sječe šume, a da JP Vodovod i kanalizacija Zenica, zajedno s inspekcijom pomognu u spriječavanju bespravne sječe.
  2. JP Vodovod i kanalizacija Zenica, ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf i Inspekcija da održe sastanak i pokušaju riješiti međusobne nesuglasice vezano za radove na vodozaštitnim zonama.
  3. Da se inicira od nadležnih operatera, JP Vodovod i kanalizacija Zenica i JKP Vitkom Vitez proglašenje šuma s posebnom namjenom na dijelu šuma koje obuhvataju vodozaštitne zone.

U dopisu koji je ŠPD dostavio svim nadležnim navodi se slijedeće:

„Više od tri godine je prošlo u komunikaciji nadležnih organa, uz svrsishodnu pomoć JP Vodovod i kanalizacija Zenica koja na svaki mogući način odugovlači na rješavanju upravne stvari i zauzimanju stava da li treba, ili ne treba vodni akt za oblast iskorištavanja šuma što je pravno besmisleno, a da pri tome društvo cijelo vrijeme ne provodi nikakve aktivnosti na području šumarije Vitez, gdje se iz drugih izvora moraju ostvariti prihodi za plaće radnika i ostali troškovi, a da se ne govori o zapuštenosti putne komunikacije koja je u cijelosti uništena činjenicom da nisu vršeni nikakvi radovi kao i nemogućnost provođenja bilo kakvih sječa, što je pogodovalo nesagledivim posljedicama po šumski fond, čime društvo trpi ogromne štetne posljedice. Nadalje, ovim putem ponovno ukazujemo na enormne posljedice koje se odnose na bespravne sječe na području zaštitnih zona gdje nitko ništa ne poduzima da bi se iste umanjile, čime je stvoren apsurd da se jedinom legalnom subjektu zabranjuju radovi, a istvoremeno se ni na koji način ne sprečavaju bespravne sječe koje se vrše direktno u zaštitnim zonama, gdje su samim tim nelegalne aktivnosti pogoršane, a iste su poprimile karakter devastacija šume sa nesagledivim posljedicama.“

Ovom prigodom Općina Vitez poziva sve relevantne sudionike da ozbiljno pristupe na rješavanju novonastale situacije, kako bi se normalno gospodarilo raspoloživim resursima i kako bi 30-tak zaposlenih u Šumariji Vitez moglo normalno nastaviti zarađivati plaću u svojoj matičnoj općini Vitez.

Organ uprave općine Vitez očekuje od nadležnih što ažurnije djelovanje kako bi se spriječila devastacija i pustošenje šumskog bogatstva.

 

(izvor:opcinavitez)