Lokalne vijesti

Određena cijena svježe maline za 2019. godinu

Društvo ORANGE PLUS d.o.o., Dugo Polje 3/40, Brestovsko, Kiseljak donijelo je proglas o određivanju akontativnih cijena svježih malina za sezonu 2019, prenosi art.info.

1. Određuje se akontativna cijena otkupa svježih malina u sezoni 2019, kako slijedi:

Prva klasa svježih malina sorte Willamette – 2,00 KM/1kg
Prva klasa svježih malina sorte Meeker – 2,20 KM/1kg.

2. Akontativne cijene utvrđuju se u skladu sa čl. 10. Ugovora o kupoprodaji plodova svježih malina za sezonu 2019., radi pravovremene isplate kooperantima, dok će se konačna cijena i obračun izvršiti po utvrđivanju konačne cijene za sezonu.

3. Konačnu cijenu ORANGE PLUS d.o.o. odredit će i objaviti najkasnije 15 dana od završetka otkupne kampanje za svaku sortu maline.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend